14Th Sports Medicine & Arthroscopy Workshop 2018

 
CONTACT INFORMATION
  • C 2/5 Safdarjung Development Area (SDA), Aurobindo Marg, New Delhi 110 016
    INDIA
  • Phone:
  • +91 98106 33876
    +91 88260 59392
    +91 98108 52876

Patrons
Dr. D. S. Rana

Dr. Anupam Sachdeva

Dr. S. P. Mandal

Organizing Deptt. Chairman
Dr. V. K. Nijhawan

Organizing President
Dr. R. Bhalla

Scientific Committee

Dr. V. B. Bhasin (Chairman)

Dr. Shashank Misra

Workshop Committee

Dr. Amarjeet Singh

 Dr. Vimal Sharma

Organizing Chairman
Dr. Prateek K. Gupta

Organizing Secretary
Dr. Ashis Acharya

Advisory Committee
Dr. O. N. Nagi

Dr. Asis Mukerjee

Dr. K. L. Kalra

Dr. Shankar Acharya

Dr. Gagan Chadha

Dr. Anant Tiwari

Organizing Committee

Dr. Manish Dhawan
Dr. Sarabjeet Singh
Dr. R. S. Chahal
Dr. Rajat Chopra
Dr Satish Sharma
Dr. Brajesh Nandan
Dr. D. K. Dheeraj
Dr. Ramit Dhalla
Dr. Kaushelendra Singh
Dr. Dipesh Ameriya
Dr. Ravi Chauhan

 

Dr. Peeyush Prabhat
Dr. Praveen Chaudhary
Dr. Md. Aslam
Dr. Ram Kinker
Dr. Manish Yadav
Dr. Sonendra Kumar Sharma
Dr. Varun Sapra
Dr. Deepak Kr. Singhal
Dr. Niket Raj Garg
Dr. Sumedh
Dr. Shahbaz